هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، بهمن ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

8th comprehensive crisis management and HSE conference

پوستر هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE