ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، بهمن ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

6th Comprehensive Conference on Disaster Management and HSE

پوستر ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE