چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، تیر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

4th Comperhensive Conference on Disaster Management & HSE

پوستر چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE