ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی، آذر ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

The 6th National Conference on New Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urbanism

پوستر ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی