سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

پوستر سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی