چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، خرداد ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

the 4 International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urban Development

پوستر چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی