پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، مهر ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

The 5th International Conference on The new Horizons in The Civil Engineering, Architecture and Urbanism

پوستر پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی