چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری، آبان ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری

The fourth national cyber defense conference

پوستر چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری

چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،سازمان پدافند غیرعامل کشورمرکز تحقیقات حقوق در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری