دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

The Second National Conference on Cyber Defense

پوستر دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری