سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

3rd National Conference on Cyber Defense

پوستر سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری