کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر

National Conference of passive defense in the realm of cyberspace

پوستر کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر