هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 8th National Conference on Modern Research In the field of Educational Science and Psychology of Iran

پوستر هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام،مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران