هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 7th National Conference on Modern Research In the field of Educational Science and Psychology of Iran

پوستر هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام،مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران