ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 6th National Conference on Modern Research In the field of education and psychology of Iran (With anthropological approach)

پوستر ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران