هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اسفند ماه ۱۴۰۱

هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

The 8th annual research conference of Semnan University of Medical Sciences

پوستر هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان