چهارمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

4th conference of Semnan University of Medical Sciences

پوستر چهارمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چهارمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان،دانشگاه علوم پزشكي سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.