هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اسفند ماه ۱۴۰۰

هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

7th Annual Conference of Semnan University of Medical Sciences

پوستر هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان