پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

Fifth Conference on Separation Science and Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی