سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

3rd Conference of Separation Science and Engineering

پوستر سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،انجمن مهندسی شیمی ایراندانشگاه سيستان و بلوچستانانجمن مهندشي شيمي ايران، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی