چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، خرداد ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

4rd Conference of Separation Science and Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی