هفتمین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، شهریور ماه ۱۳۹۸

هفتمین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

7th National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management

هفتمین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات