دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، خرداد ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

2nd National conference on Computer Engineering and IT Management

پوستر دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،گروه پژوهشي بوعلي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات