همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، خرداد ماه ۱۳۹۳

همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management

پوستر همایش ملی مهندسی رایانه و  مدیریت فناوری اطلاعات

همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ توسط ، شركت علم و طلوع فرزين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات