سومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، خرداد ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

پوستر سومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

سومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،شركت علم و طلوع فرزين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات