چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی، آبان ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

Fourth National Conference on Management and Humanities

پوستر چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۷ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی