سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی، دی ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

پوستر سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۶ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی