اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی، مرداد ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی