دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی، دی ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

The second National Conference on Management and Humanities

پوستر دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ توسط ،همايش گستران در شهر ارزوئیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی