چهارمین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

Fourth National Conference on New Ideas in Electrical and Computer Engineering

پوستر چهارمین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،همايش گستران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.