دومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

Conference on Electrical and Computer engineering ideas.

پوستر دومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۶ توسط ،همايش گستران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.