اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

پوستر اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر