اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه 95

اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

پوستر اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط همایش گستران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی همایش:

مهندسی کامپیوتر
 مهندسی نرم افزار

سیستم های نرم افزای
مهندسی نرم افزار و سیستم های صوری
معماری نرم افزار
پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی
داده کاوی
تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری
 امنیت اطلاعات و سیستم های نرم افزاری
هوش مصنوعی
شناسایی الگو
یادگیری ماشین
بینایی ماشین و پردازش تصویر
پردازش تکاملی
پردازش صوت و سیگنال
پردازش زبان طبیعی
سیستم های چند عامله
سیستم های خبره
منطق فازی
علوم شناختی در هوش مصنوعی
سیستم های استنتاج
مهـندسی  برق

الکترونیک
سیستم ها و مدارهای مجتمع دیجیتال و آنالوگ
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی
نانوالکترونیک
الکترونیک نوری
الکترونیک صنعتی
سیستم های الکترومکانیک
نیمه هادی ها

مخابرات
تئوری مخابرات
تئوری اطلاعات، کدینگ و رمزنگاری
پردازش سیگنال
 مخابرات سیار
مخابرات نوری
مخابرات ماهواره ای
تئوری و کاربردهای الکترومغناطیس
میدان ها و امواج
شبکه های نوین مخابراتی
مخابرات طیف گسترده
قطعات، مدارها و زیرسیستم های ماکروویو
کنترل 
قدرت
 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر