سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، آذر ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

Third National Conference on New Ideas in Electrical and Computer Engineering

پوستر سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر