پانزدهمین همایش بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی، آذر ماه ۱۴۰۱

پانزدهمین همایش بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی

15th International Conference on Science and Technology Advances

پوستر پانزدهمین همایش بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی

پانزدهمین همایش بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی