سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آذر ماه 97

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

13th Symposium on Advances in Science and Technology: Sustainable Land of Computer and Information Technology

پوستر سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی خاوران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.


Computer Science and Technology

- Bio Computation

- Computational Linguistics

- Hardware/Architecture

-  Computer Graphics and Virtual Reality

- Scientific Computing

-Data Mining

-   IT Management

-GIS

- Remote Sensing 

-Grid Computing and Applications

- Embedded Systems and Application 

-E-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government

-Artificial Intelligent

-Internet systems & infrastructure

-Networks

-Knowledge representation & reasoning

-Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition

-Modeling, Simulation, and Visualization Methods

-Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications

-Security and privacy

-Software/operating systems

-Semantic Web and Web Services 

-Natural language & speech

-Programming language and compilers

-Algorithms

-Database & information systems

-Geometric computation

-Human computer interaction

-Machine learning

-Match theory of computation

-Probabilistic methods & game theoretic methods

-Multi agent systems and applicationsمقالات پذیرش شده در سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات