پنجمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

4th National Conference on the Mechanical Systems and Industrial Innovations

پوستر پنجمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

پنجمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی