سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی ، بهمن ماه ۱۳۹۳

سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

3rd National Conference on the Mechanical Systems & Industrial Innovations

پوستر سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی