چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی، دی ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

4th National Conference on the Mechanical Systems and Industrial Innovations

پوستر چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی