دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی، آذر ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

2nd National Conference of Ahvaz Mechanical Engineering Mechanical Systems & Industrial Innovations

پوستر دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی