پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت، آذر ماه ۱۳۹۵

پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت

Fifth National Conference on new research in chemistry, chemical engineering and oil

پوستر پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت

پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت