سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، آذر ماه ۱۳۹۰

سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

3rd National Conference of Modern Researches in Chemistry Chemical Engineering

پوستر سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی