دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی، آذر ماه ۱۳۸۹

دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

2nd National Conference of Modern Researches in Chemical Engineering

پوستر دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی