چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، آبان ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

4th National Conference on Modern Researches in Chemistry & Chemical Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی