چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک، فروردین ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

the fourth International and 16th National Genetics Congress

پوستر چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن ژنتیک ایراندانشگاه تربيت مدرسانجمن ژنتيك ايران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.