سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

The Third International and 15th National Genetics Congress

پوستر سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن ژنتیک ایرانانجمن علمي ژنتيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران