دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، خرداد ماه ۱۳۹۱

دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

12th Congress of Iranian Genetics Society

دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۱ توسط ،انجمن ژنتیک ایرانانجمن ژنتيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران