اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، خرداد ماه ۱۳۹۳

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران

12th Congress of Iranian Genetics Society

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،انجمن ژنتیک ایرانانجمن ژنتيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران