چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

Fourth Comprehensive and National Conference on Resistance Economics

پوستر چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور واحد یزد، دانشگاه بوعلی سینا،دانشگاه اهل بيت(ع)، دانشگاه آزاد اسلامي، شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال و شبكه پژوهشگران ايران در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی