کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آبان ماه ۱۳۹۴

کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی

Comprehensive and International Conference on Resistance Economics

پوستر کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی

کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ توسط ،شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی