سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی، دی ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

پوستر سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه یزد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی