دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی

پوستر دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی

دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال - دانشگاه جامع علمي كاربردي استان مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی